Module 1 - De Heere God en ik: Wie is God voor de mens?
1. Introductieweek
2. Hoe bestudeer ik de Bijbel
3. De Zelf-openbaring van God
4. Gods relatie met de mensheid
5. Strijd en overwinning in de Psalmen
6. De noodzaak van gebed en vasten

Module 2 - Ik en de Heere God: Hoe ontwikkel ik een persoonlijke relatie met God?
1. Karakter, zelfbeeld en identiteit
2. De rechtvaardiging door het geloof en levensheiliging
3. Het gekruisigde leven
4. Christus voor ogen geschilderd
5. De betekenis van de 7 Ik-Ben teksten voor de gelovige
6. Christus: mijn leven, mijn gedachten, mijn doel, mijn kracht

Module 3 - De gemeente en ik: Wat is een Bijbelgetrouwe gemeente?
1. De handelingen van God in de vroege kerk
2. Bijbels gemeente-zijn
3. Reformatie en opwekking
4. Problemen in de gemeente
5. Wandelen als kinderen van het licht: gebed, aanbidding
6. Geestelijke strijd en aanvechting

Module 4 - Ik en de gemeente: Hoe ontdek ik mijn gaven en talenten?
1. Persoon en het werk van de Heilige Geest
2. Talenten en geestelijke gaven
3. Leiderschap voor Evangelie-gecentreerde bediening
4. Bijbelse counseling in de gemeente 1
5. Bijbelse counseling in de gemeente 2
6. Bevrijdingspastoraat

Module 5 - De wereld en ik: Hoe bereik ik vandaag mijn medemens met het Evangelie?
1. Bijbels overzicht van de eindtijd
2. Onze postmoderne cultuur en apologetiek
3. Geestelijke groei in een vijandige wereld
4. Wereldgelijkvormigheid
5. Teamwork en hoe te dealen met problemen en conflicten in de gemeente

Module 6 - Ik en de wereld: Waar is mijn plaats in Gods wijngaard?
1. Gods missie voor de wereld
2. Chronologisch Bijbelonderwijs
3. Contextualisatie
4. Jouw bediening in relatie met je thuisfront en eigen gemeente
5. Praktische evangelisatie

Module 7 - Praktijk / stageperiode: met European Mission (ECM)
1. Voorbereidingen voor de praktijk-stage
2. Praktijk-stage elders in Europa
3. Evaluatie praktijk-stage

Nieuwsbrief ontvangen?

Vul hieronder je e-mailadres in.

Gospel for Europe magazine

Veritas

Op maandag 18 september start er een nieuwe cursus Veritas op de Bijbelschool. Deze exegesecursus stellen wij ook open voor buitenstaanders. De kosten voor deze module bedragen 250 euro en bestaat uit 20 lessen. Voor meer informatie of opgave: Leander Janse 06 - 41464671 / l.janse@gospelforeurope.nl.

Preekcursus

In de week van maandag 30 oktober t/m vrijdag 3 november wordt er op de Bijbelschool een preekcursus gehouden. Mannen die een verlangen hebben het Evangelie uit te dragen kunnen zich hiervoor inschrijven. De kosten bedragen 100 euro. Voor meer informatie of opgave: Leander Janse 06 - 41464671 / l.janse@gospelforeurope.nl.

Contactgegevens

Gospel for Europe Bijbelschool 
Soestdijkerstraatweg 151
1213 VZ Hilversum

Tel: 0184-447449 of 06-15670474
E-mail: info@gospelforeurope.nl