Tijdens de opleiding staat de Bijbel centraal. We willen studenten echt toerusten en trainen vanuit het Woord van God. We geloven ook dat goede boeken enorm verdiepend kunnen zijn voor het persoonlijke geestelijke leven en voor de bediening en het geestelijke werk. Daarom willen we tijdens de opleiding goede boeken onder de aandacht brengen. We maken onderscheid tussen vormingsliteratuur en college-literatuur. Door onderstaande boekenlijst willen we studenten richting geven, aangezien er tegenwoordig ook veel oppervlakkige literatuur beschikbaar is. Onderstaande boeken behoren niet allemaal tot de verplichte literatuur. Per cursusjaar stellen we de boekenlijst samen a.d.h.v. de vakken die gedoceerd worden; dit kan dus per cursusjaar verschillen. Aan het begin van het jaar krijgen de studenten de definitieve boekenlijst. Alle boeken zijn via de Bijbelschool verkrijgbaar.

Module 1 – De Heere God en ik: wie is God voor de mens?
- E.M. Bounds, De predikant en het gebed
- Arjan Baan & Etienne Maritz, Vast Fundament, Basislessen Geestelijke Groei
- Norman Grubb, Voortdurende herleving
- Roy Hession, De weg van Golgotha
- Andrew Murray, In de gebedsschool van Jezus
- Richard Taylor, Het gedisciplineerde leven
- Arthur Wallis, Vasten voor God

Module 2 – Ik en de Heere God: hoe ontwikkel ik een persoonlijke relatie met God?
- Marshall Broomhall, De man die God geloofde (leven van Hudson Taylor)
- Steve Gallagher, Word Jezus gelijk (Bijbelstudies voor geestelijke vernieuwing)
- Norman Grubb, Voortdurende herleving
- Charles Leiter, Rechtvaardiging en wedergeboorte
- Andrew Murray, De christelijke vrijheid
- Watchman Nee, Het normale christelijke leven
- Zac Poonen, De belangrijkste prioriteiten van het christenleven
- Zac Poonen, Gods doel met je mislukkingen
- J. Oswald Sanders, De kracht van het gebed
- Dr. R.A. Torrey, De Heilige Geest
- Dr. R.A. Torrey, Laten we bidden
- Charles Trumball, Overwinning in Christus

Module 3 – De Gemeente en ik: wat is een Bijbelgetrouwe gemeente?
- John Kennedy, De fakkel van het getuigenis
- Theo Kunst, De gemeente als organisme (het belang van de kleine groep)
- Wayne Mack, Leven in het Huis van de Vader
- Andrew Murray, Nederigheid (het belangrijkste kenmerk van een discipel)
- Zac Poonen, Ken je vijand
- Oswald J. Smith, Honger en dorst naar herleving

Module 4 – Ik en de Gemeente: hoe ontdek ik mijn gaven en talenten?
- Andrew Murray, De volheid van de Heilige Geest
- Zac Poonen, De Heere en Zijn Gemeente
- Zac Poonen, Hoe vind ik Gods wil
- Oswald Sanders, Geestelijk leiderschap
- Paul David Tripp, Instrumenten in de handen van de Verlosser
- Jef De Vriese, Helpen met de Bijbel, Centrum voor Pastorale Counseling
- W. Barett, D. Lemmens en J. De Vriese, Actuele problemen in het licht van de Bijbel, Gideon/CPC, 1988 (verschillende brochures)
- G. Collins en J. De Vriese, Doeltreffende pastorale counseling, Gideon/CPC, 1988
- Joost Verduijn, Bevrijdingspastoraat
- Dr. John F. MacArthur, Alles in Hem (hoe omgaan met psychologie en geloof)
- Philip Nunn, De veranderende kracht van vergeving
- Steve Gallagher, Seksuele afgoderij
- Stuart Scott, De Godvrezende man
- Martha Peace, De Godvrezende vrouw
- Tedd Tripp, De weg naar het kinderhart

Module 5 – De wereld en ik: wat gebeurd er om ons heen en hoe bereik ik vandaag mijn medemens met het Evangelie?
- Drs. M. Amesz, In drie golven (over de gevaren van de charismatische beweging)
- Don Batten e.a., Hoe bestaat het! (60 vragen over schepping, evolutie en Bijbel)
- Steve Gallagher, Bedwelmd door Babylon
- Steve Gallagher, Staande blijven temidden van de grote afval
- N. Geisler & F. Turek, Ik heb te weinig geloof om atheïst te zijn
- Dr. D.M. Lloyd Jones, Beproeft alle dingen
- Philip Nunn, Waarom zou ik geloven?
- K.P. Yohannan, Tegen de wind in (de eindstreep behalen in een wereld vol compromissen)
- Ravi Zacharias, Als God ver weg voelt (antwoorden op diepste vragen)
- Ravi Zacharias, Jezus en de goden (betrouwbaarheid v/d chr. boodschap)

Module 6 – Ik en de wereld: waar is mijn plaats in Gods wijngaard?
- Horatius Bonar, Passie voor verloren zielen
- John Cross, De vreemdeling op weg naar Emmaüs
- Dr. Sam Doherty, Kinderevangelisatie…waarom eigenlijk?
- Dr. Sam Doherty, Kinderevangelisatie? Ja! Hoe dan?
- Duane Elmer, Crosscultural servanthood
- Scott Moreau, Introducing World missions
- C.H. Spurgeon, Zielen winnen voor het Evangelie
- Dr. R.A. Torrey, Hoe brengen we zielen tot Jezus? (digitaal beschikbaar)
- Theo Visser, Een frisse wind in de kerk (handreiking voor evangelisatie)
- Paul Washer, De kracht en de boodschap van het evangelie
- K.P. Yohannan, Leven in het licht van de eeuwigheid

Kerkgeschiedenis en mensen die God gebruikte
- Corrie ten Boom, Zwerfster voor God
- Marshall Broomhall, De man die in God geloofde – het leven van Hudson Taylor
- Eileen Crossman, Als het regent in de bergen – het leven van James Fraser
- Leen van Valen, Geworteld in Zijn liefde – leven en werk van Andrew Murray
- Leen van Valen, Een brandend hart voor Jezus – leven van zendeling Von Zinzendorf

Geloofsleer en de Heilsorde
- Wayne Grudem, Bijbelse geloofsleer
- Paul Washer, De waarheid over de mens (digitaal beschikbaar)
- Gert van den Brink & Arie Maasland, Geloof je dat? (over de toe-eigening v/h heil)

Het verstaan en doorgeven van de Bijbel
- Nederlandstalig Cursusmateriaal Veritas College – www.veritascollege.nl
- Ernst Aebi, Korte inleiding tot de Bijbelboeken
- Raymond B. Dillard, Inleiding op het Oude Testament
- Gordon D. Fee, Exegese van het Nieuwe Testament
- Walter A. Elwell & Robert W. Yarbrough, In ontmoeting met het NT
- F.J. Pop, Bijbelse woorden en hun geheim
- Dr. A. Noordergraaf e.a., Woordenboek voor Bijbellezers
- Dr. D.M. Lloyd Jones, Predikers en prediking
- Wolfgang Klippert, Van tekst tot preek (handboek tot het maken van een preek)
- C.H. Spurgeon, Pastorale adviezen (Deel 1+2+3)


“IJzer scherpt men met ijzer; alzo scherpt een man het aangezicht van zijn naaste” (Spr. 27:17)
“Let er dan op, dat u nauwgezet wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen” (Efeze 5:15)

Tijdens de opleiding willen we studenten bemoedigen om elkaar tot een hand en voet te zijn. Ze delen in – vooraf vastgestelde – bemoedigingsgroepen elkaars persoonlijke vreugde en verdriet.
Elke woensdagavond maken we daar iedere week tijd voor vrij. Onderstaande vragen worden regelmatig aan elkaar gesteld. Aan het eind van deze bemoedigingsavond gaan de studenten met elkaar in gebed.

1. Heb je de afgelopen dagen getrouw je stille tijd gehouden? Hoe heeft de Heere in jouw stille tijd –tot jou– gesproken? Zo niet, waarom heb je de binnenkamer verwaarloosd? Wat was daarvan de oorzaak? Hoe is het met het bestuderen van je Bijbelleesrooster en je persoonlijk gebed?

2. Is er op dit moment een bepaalde barrière of obstakel in jouw verhouding met de Heere God? Zo ja, welke?

3. Is er een barrière of moeilijk probleem in de verhouding met iemand in jouw naaste omgeving? Bijvoorbeeld: ouders, man/vrouw, kinderen, collega’s of met iemand binnen de gemeente?

4. Welke concrete zonde heeft jou beheerst sinds de laatste keer dat jullie elkaar hebben ontmoet? Wat zijn de meest serieuze (ernstige) verzoekingen/verleidingen die je de afgelopen week thuis tegenkwam? En op je werk? Of op school? Of onderweg?

5. Op welk terrein ben je zwak en probeert de duivel je aan te vallen? Waar ben jij momenteel het meest ‘kwetsbaar’? Bijvoorbeeld:
- ontevreden / mopperen / bezorgdheid / onrustig
- materialisme / wereldsgezind / financiën / geld
- oneerlijkheid / leugentje om bestwil / hebzucht 
- kritisch naar anderen /veroordelend / verbitterd naar iemand
- macht / niet dienen / trots / verwaand / ondankbaar
- irritatie / ongeduld / jaloezie / onvergevingsgezind
- geen goede tijdbesteding / lui
- teveel aardse pleziertjes / seksuele verleiding 

6. Hoe bewaar jij je lichaam als een tempel van de Heilige Geest?

7. Waaruit blijkt dat je in geloofsvertrouwen alles van God verwacht? Heb je de afgelopen tijd de volheid in Christus genoten? Vestig jij voortdurend je oog op de Heere Jezus?

8. Is er niets wat je ten diepste geheim wilt houden?  Een zonde, (levens)gewoonte of iets anders waar je ten diepste niet mee wilt breken?

9. Heb je de afgelopen week de mogelijkheid gehad om te getuigen van de Heere Jezus? Heb je anderen van Gods reddende genade kunnen vertellen?

10. Hoe kunnen je broeders / zusters jou bemoedigen en helpen? Hoe kunnen ze voor jou bidden? 

De kosten voor een cursusjaar bedragen € 5.000,- en voor een echtpaar € 9.000,-. Dit bedrag wordt besteed aan wonen, eten en drinken. Dit bedrag is exclusief kosten die gemaakt worden voor de stageperiode.

De jaarlijkse kosten voor de kinderen zijn €500,- per kind.

Pagina 2 van 2

Nieuwsbrief ontvangen?

Vul hieronder je e-mailadres in.

Gospel for Europe magazine

Veritas

Op maandag 18 september start er een nieuwe cursus Veritas op de Bijbelschool. Deze exegesecursus stellen wij ook open voor buitenstaanders. De kosten voor deze module bedragen 250 euro en bestaat uit 20 lessen. Voor meer informatie of opgave: Leander Janse 06 - 41464671 / l.janse@gospelforeurope.nl.

Preekcursus

In de week van maandag 30 oktober t/m vrijdag 3 november wordt er op de Bijbelschool een preekcursus gehouden. Mannen die een verlangen hebben het Evangelie uit te dragen kunnen zich hiervoor inschrijven. De kosten bedragen 100 euro. Voor meer informatie of opgave: Leander Janse 06 - 41464671 / l.janse@gospelforeurope.nl.

Contactgegevens

Gospel for Europe Bijbelschool 
Soestdijkerstraatweg 151
1213 VZ Hilversum

Tel: 0184-447449 of 06-15670474
E-mail: info@gospelforeurope.nl