Gebed
Allereerst zouden we uw en jouw betrokkenheid willen zien in gebed. Jakobus 5:16 zegt dat aan het gebed van een rechtvaardige kracht wordt verleend. Daar mag dan vanuit gegaan worden. Jouw betrokkenheid in gebed zal vooral gewaardeerd worden voor gebed voor de studenten, de staf, en degenen die verlangen zich te geven voor zending en evangelisatie.

Praktisch
Je begrijpt misschien wel dat wij ook hulp kunnen gebruiken in het onderhoud van het gebouw. Als je persoonlijk, of als bedrijf interesse hebt om daarin iets te betekenen, kun je contact met ons nemen. We hebben het hier over allerlei praktische werkzaamheden die door een loodgieter, timmerman, monteur, schilder, hovenier gedaan kunnen worden. Ook is het mogelijk om ons te helpen door voedingsmiddelen, boeken en/of meubels te schenken.

Financieel
Als Gospel for Europe Bijbelschool zijn we naast de inkomsten van de studenten ook afhankelijk van giften. Mocht het zo zijn dat de Heere het op uw of jouw hart legt om daarin iets te betekenen, dan kan je daarover met ons contact opnemen. De volgende Bijbelteksten zijn geweldig bemoedigend:

“Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, Die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten; ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat: een goed fundament voor de toekomst, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen.”  (1 Timotheüs 6:17-19)

Dankbaarheid
De hele Bijbelschool draait op broeders en zusters die zich Pro Deo voor God en Zijn dienst geven. Naast de teamleden van de Bijbelschool zijn we God erg dankbaar dat er veel vrijwilligers zich belangeloos inzetten voor de de voortgang van het werk van Gospel for Europe.

Team Gospel for Europe Bijbelschool
Voor vragen over sponsoring en/of donaties: info@gospelforeurope.nl 

Nieuwsbrief ontvangen?

Vul hieronder je e-mailadres in.

Brochure GfE

Contactgegevens

Gospel for Europe Bijbelschool 
Soestdijkerstraatweg 151
1213 VZ Hilversum

Tel: 06-41464671 of 06-15670474
E-mail: info@gospelforeurope.nl