De Bijbel, de reformatie en opwekkingsbewegingen
De Bijbelschool wil staan op schouders van de reformatie. We geloven dat de boodschap van de reformatie de mensen weer terugbracht naar de kern van het Evangelie. De Bijbel is Gods Woord, van kaft tot kaft. De vijf sola's vormen daarvan ook een samenvatting:

 • Sola fide: alleen door het geloof
 • Sola gratia: alleen door genade
 • Sola scriptura: alleen door de Schrift
 • Solus Christus: alleen door Christus
 • Soli Deo gloria: God alleen alle eer

Na de reformatie heeft de kerk echter niet stil gestaan. Er zijn verschillende opwekkingsbewegingen geweest, waaronder de Great Awakening en het Reveil. Graag willen we ook vernieuwings-bewegingen bij de studenten onder de aandacht brengen. Gospel for Europe Bijbelschool wil graag staan in de reformatorisch evangelicale lijn van Charles Haddon Spurgeon, Andrew Murray, Martyn Lloyd-Jones, R.A. Torrey, Watchman Nee en de hedendaagse theologen Paul Washer en John MacArthur. We willen niet één persoon of één hedendaagse stroming volgen. We zien dat God in verschillende bewegingen verschillende mannen/vrouwen van God wil gebruiken; we willen dankbaar gebruik maken van de lessen, die zij hebben geleerd.

Kernwaarden
De identiteit van de Bijbelschool laat zien waarin zij gelooft en waarvoor zij staat. De kernwaarden van de Gospel for Europe Bijbelschool zijn:

 • Bijbel als fundament
 • Jezus centraal
 • Geestvervuld leven
 • Gebedsleven
 • Karaktervorming
 • Identiteitsvorming
 • Samen leven en werken
 • Liefde voor het verlorene
 • Zending en evangelisatie
 • Gemeentestichting
 • Herderschap
 • Dienend leiderschap
 • Pastorale counseling
 • Verlangen naar herleving

Nieuwsbrief ontvangen?

Vul hieronder je e-mailadres in.

Brochure GfE

Contactgegevens

Gospel for Europe Bijbelschool 
Soestdijkerstraatweg 151
1213 VZ Hilversum

Tel: 06-41464671 of 06-15670474
E-mail: info@gospelforeurope.nl