Een leefgemeenschap is een organisme, geen organisatie. Het is iets levends. In de leefgemeenschap van Bijbelschool ‘Gospel for Europe’ wonen stafleden en studenten. Dit zijn zowel gezinnen als alleenstaande volwassenen. Het meest belangrijke aspect van de leefgemeenschap is dat elk lid zijn eigen leven aflegt voor de ander. Dit betekent dat elk lid de Heere Jezus navolgt door:

  • te wandelen in de liefde met iedereen
  • in nederigheid zijn diensten te doen
  • in zachtmoedigheid met allen om te gaan en geschillen op te lossen
  • in reinheid en heiligheid te wandelen
  • daadwerkelijk afstand te nemen van de geest van de wereld.

De Bijbel is als geïnspireerd Woord van God het richtsnoer voor het leven van elke dag. Alle besluiten binnen de leefgemeenschap worden gegrond op het Woord van God. En de Bijbel heeft de absolute autoriteit over alles.

Binnen de leefgemeenschap blijft ieder lid uniek en moet hij/zij de eigen gaven gebruiken die God aan hem/haar geschonken heeft tot opbouw van de gemeente van Jezus Christus. Daarvoor is het noodzakelijk dat ieder lid zich voortdurend uitstrekt naar een blijvende vervulling van Gods Geest en naar de zalving van de Geest voor de bediening binnen de leefgemeenschap van Bijbelschool ‘Gospel for Europe’.

Studenten2016

Nieuwsbrief ontvangen?

Vul hieronder je e-mailadres in.

Brochure GfE

Contactgegevens

Gospel for Europe Bijbelschool 
Soestdijkerstraatweg 151
1213 VZ Hilversum

Tel: 06-41464671 of 06-15670474
E-mail: info@gospelforeurope.nl