Martin en Jeanet Penning

IMG 3555 2Zowel de Bijbelschool als de leefgemeenschap staan onder leiding van Martin en Jeanet Penning. Martin en Jeanet zijn getrouwd in 1992 en hebben drie kinderen; Carmen, Twan en Nadieh. Toen zij elkaar leerden kennen studeerde Martin fysiotherapie en Jeanet zat op de Pabo. Ze zijn ook vele jaren werkzaam geweest op hun vakgebied zowel in binnen- als buitenland. Maar de Heere had een ander plan met hun leven en zo zijn ze gestart met een opleiding theologie aan de toenmalige Evangelische Theologische Academie. Martin heeft zijn studie uiteindelijk afgerond aan de Christelijke Hogeschool Ede.

Tijdens hun studie theologie groeide het verlangen om te gaan werken in Gods wijngaard. Eerst heeft Martin drie jaar gewerkt bij één van de jeugdhotels van Tot Heil des Volks. Daarna hebben ze als voorgangersechtpaar twee gemeenten mogen dienen. Daarnaast is Martin hoofdredacteur van ‘Het Zoeklicht’.

Martin en Jeanet: “Na onze bekering in 1990 hebben we ons leven in de handen van de Heere gelegd. Wat heerlijk dat je mag weten dat door het volbrachte werk van de Heere Jezus je zonden zijn vergeven en dat Hij de Koning van je hart is. Na al de jaren kunnen we getuigen dat de Heere ons leven geleid heeft. Dat mochten we ook ervaren in het proces om ons te gaan inzetten voor ‘Gospel for Europe’. Ons hart ligt bij onderwijs, geestelijke groei en zending. Het lijkt ons geweldig om God aan het werk te zien binnen de Bijbelschool en leefgemeenschap. Het is ons verlangen dat we als leefgemeenschap , studenten, leiding en docenten door de Heere gevormd zullen worden in hoofd, hart en handen zodat we bruikbare instrumenten in Zijn hand mogen zijn.”

 

 

Leander en Joanne Janse
FotoLeander en Joanne Janse maken ook deel uit van het leiderschapsteam van Gospel for Europe. Zij zijn zeven jaar getrouwd en vader en moeder van twee jongens: Manoah en Kaleb. Leander is als docent Duits tien jaar werkzaam geweest in het reformatorisch voortgezet onderwijs. Joanne heeft verschillende jaren gewerkt als administratief medewerkster. Na hun bekering en na het volgen van Bijbelschool Filadelfia is het verlangen gegroeid om dienstbaar te mogen zijn in Gods Koninkrijk. In de achterliggende jaren heeft God daar meerdere deuren voor geopend in hun plaatselijke gemeente, doordat ze leiding mochten geven aan jeugdwerk, (kinder)evangelisatie en Bijbelstudiekringen. Het laatste jaar stonden zij in een deeltijdbediening, waarin Leander ook buiten de gemeente actief was met (s)preekbeurten en pastoraat. In Gospel for Europe zullen zij in de Bijbelschool en leefgemeenschap vooral coördinerende taken op zich nemen.

Leander en Joanne: ‘’Wij geloven dat het volgen van een Bijbelschool en het deel uitmaken van een leefgemeenschap van grote geestelijke betekenis kan zijn voor jonge mensen. Jezus heeft duidelijk geboden, dat Zijn leerlingen, die eerst intensief met Hem opgetrokken waren, discipelen zouden gaan maken, die vervolgens de wereld zouden kunnen bereiken met het Evangelie. Het is geweldig om te zien dat er in deze tijd onder jongeren een verlangen leeft om dieper te wortelen in het Woord en te groeien in gelijkvormigheid aan de Heere Jezus Christus. Het is ons gebed en onze overtuiging dat door een intensief jaar van studie, gebed en karaktervorming God studenten zal voorbereiden om zich al dan niet fulltime voor Hem beschikbaar te stellen. We ervaren het als een bijzondere genade om daaraan middels deze Bijbelschool dienstbaar te zijn.’’

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Vul hieronder je e-mailadres in.

Brochure GfE

Contactgegevens

Gospel for Europe Bijbelschool 
Soestdijkerstraatweg 151
1213 VZ Hilversum

Tel: 06-41464671 of 06-15670474
E-mail: info@gospelforeurope.nl