Ontstaan
Al vanaf het jaar 2000 had evangelist Arjan Baan van Stichting HeartCry Nederland een verlangen naar een plaats waar (jonge) mensen gevormd zouden worden tot ware discipelen van de Heere Jezus en toegerust konden worden door Gods Woord en gebed om te kunnen gaan staan in een bediening van zending, evangelisatie en pastoraat.

Begin 2013 werd de fulltime Bijbelschool ‘Gospel for Europe’ een feit en ging van start in Grönebach (Duitsland). Om verschillende redenen is besloten om de Bijbelschool voort te zetten in Nederland.

Waarom?
1. Omdat er veel mensen in Europa de Heere niet kennen.

2. Omdat wij verlangen broeders / zusters toe te rusten, zodat ze in staat zullen zijn om deze mensen te bereiken met het Evangelie.

3. Omdat wij verlangen broeders/zusters toe te rusten in Bijbelse counseling zodat zij in staat zijn mensen in nood op een Bijbelse wijze te helpen.

‘Gospel for Europe’
Europa is een zendingsgebied geworden. Het Woord van God wordt steeds schaarser en er zijn steeds meer mensen in Europa, die het Evangelie niet meer kennen. Het is ons verlangen dat het Evangelie weer een helder geluid zal geven in Europa, zowel in zending, evangelisatie als in Bijbelse counseling. Daarom de naam: Het Evangelie voor Europa!

Het accent
De Bijbel heeft de belangrijkste plaats in het onderwijs op de Bijbelschool. Daarnaast zal de bediening van evangelisatie, zending, pastoraat en gemeentevorming thematisch onderwezen worden. Dit zal gebeuren in de context van deze eindtijd, waarin veel religieuze stromingen zijn en de grote afval binnen en buiten de kerken zichtbaar is.

De persoonlijke vorming is gericht op discipelschap en voorbereiding op uitzending, navolging van Jezus Christus en op kruisdragen en zelfverloochening. Wij geloven dat het beoefenen van een praktische levenswandel leidt tot karaktervorming, identiteit en een diep verlangen naar het behoud van verloren zielen. De praktische levenswandel houdt in dat de gelovige zich toewijdt en volhard in dagelijkse stille tijd, zelfstandige Bijbelstudie, gemeenschappelijk gebed en een leven van discipline. In dit alles is het leren leven en wandelen door de Geest onmisbaar. De studenten dienen de geestelijke wapenrusting te leren hanteren.

Voor wie?
Tot de doelgroep van de Bijbelschool behoren jongeren en ouderen met een roeping om parttime of fulltime in Gods Wijngaard te werken. Ook schoolverlaters, die de Heere kennen maar nog niet weten welk plan de Heere met hun leven heeft, kunnen contact opnemen om enkele modules of de hele opleiding te volgen. De éénjarige opleiding bestaat namelijk uit zeven modules, die ook afzonderlijk te volgen zijn bij interesse in bepaalde thema’s.

Er is geen specifieke vooropleiding vereist. De collegelessen zullen gegeven worden met een open Bijbel en zullen de drie gebieden in het leven van de student aanspreken: (1) verandering van denken, (2) verandering van het hart en de (3) verandering van de handen.

Nieuwsbrief ontvangen?

Vul hieronder je e-mailadres in.

Brochure GfE

Contactgegevens

Gospel for Europe Bijbelschool 
Soestdijkerstraatweg 151
1213 VZ Hilversum

Tel: 06-41464671 of 06-15670474
E-mail: info@gospelforeurope.nl