“En een zekere Jood, van wie de naam Apollos was, een Alexandriër van afkomst, een welsprekend man, die kundig was op het gebied van de Schriften, kwam in Efeze aan. Deze was in de weg van de Heere onderwezen en, omdat hij vurig van geest was, sprak en onderwees hij nauwkeurig de zaken van de Heere…”  (Handelingen 18:24-25)

Gospel for Europe Bijbelschool heeft een passie. We verlangen en wensen dat het Evangelie van Jezus Christus in heel Europa en in de rest van de wereld verkondigd zal worden. Graag willen we dat studenten thuisraken in de Schrift en in staat zijn om de Bijbelse boodschap weer door te geven aan anderen. Daarom bieden we een één-jarige Bijbelschool opleiding met zeven verschillende modules. De inhoud zal jullie in de eerste plaats helpen om geestelijk te groeien in je relatie met de Heere Jezus. Verder hopen en bidden we dat jij je plaatselijke Gemeente zal gaan waarderen en daar een relatie mee op zal bouwen. Tenslotte verlangen wij dat de studenten een gedrevenheid en passie voor de verloren mensen in de wereld krijgen, zodat zij deze mensen gaan bereiken met Gods boodschap van redding door Jezus alleen. De lessen zijn niet op academisch niveau, maar we streven dat de lesstof gegeven wordt op MBO-HBO niveau.

Onze opdracht
– Studenten opleiden voor de Grote Opdracht, het Evangelie van Jezus Christus te brengen aan alle mensen in Europa, ongeacht taal, ras en opleiding, door middel van Zending, Evangelisatie en Gemeentestichting.
– Studenten opleiden in Bijbelse Pastorale counseling.
– Studenten opleiden om ‘gewoon’ een radicale getuige van Jezus te zijn op de werkplek.

Onze leefstijl
– Het is ons verlangen dat Jezus Christus in ons openbaar wordt, waardoor we een heilig leven zullen leven.
– In afhankelijkheid van de Heilige Geest gehoorzamen we God, wat het ook kost, in het besef van wat de Heere Jezus gezegd heeft ‘zonder Mij kun je niets doen’.
– We vertrouwen God dat Hij ons tegemoed komt in elke nood die we tegenkomen in de dienst aan Hem.
– We zijn toegewijd aan de eenheid en saamhorigheid in de gehele Leefgemeenschap van broeders en zusters in Christus.

Onze overtuiging
– Gebed heeft grote prioriteit.
– We houden de Bijbelse waarheid en standaarden hoog.
– We bevestigen onze liefde tot het lichaam van Christus door samen te werken met verschillende lokale gemeenten en met andere Christelijke organisaties.
– We respecteren elkaar ongeacht geslacht, etnische achtergrond of kerkgenootschap.
– We verlangen om samen te werken met multinationale teams en internationale organisaties.
– We vinden de sturing van God absoluut noodzakelijk in het maken van beslissingen.
– Besluiten kunnen we alleen maken in volledige overeenstemming met betrokkenen.
– We hechten er groot belang aan dat elke werker actief zoekt naar God en wacht op Gods leiding voor duidelijkheid over waar hij/zij heen moet gaan.
– We doen geen publieke oproepen voor fondswerving.

Broederliefde en samen optrekken
Gospel for Europe Bijbelschool wil een intensieve omgang onder de studenten stimuleren. We geloven namelijk dat intensief optrekken als groep nederigheid en gebrokenheid tot gevolg zal hebben. We zullen immers open, eerlijk, transparant naar elkaar moeten zijn over ons leven met de Heere, de strijd met (boezem)zonden en de boze, en het houden van stille tijd, enzovoort. Naast het onderwijs zal er plaats zijn voor mentorschap, gebed, interactie en praktijkopdrachten.

Vooral geestelijke en praktische vorming
Als Bijbelschool zijn we zeker niet tegen academische vorming wanneer dat geschiedt onder leiding van het Woord – de Waarheid – en de Heilige Geest. Voor Gospel for Europe Bijbelschool ligt het accent van de opleiding echter vooral op geestelijke en praktische vorming. We verlangen ernaar dat het onderwijs toegepast gaat worden in het leven van de studenten; dat er dus een connectie komt van het hoofd naar het hart.

Nieuwsbrief ontvangen?

Vul hieronder je e-mailadres in.

Brochure GfE

Contactgegevens

Gospel for Europe Bijbelschool 
Soestdijkerstraatweg 151
1213 VZ Hilversum

Tel: 06-41464671 of 06-15670474
E-mail: info@gospelforeurope.nl